หน้าแรก > อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน > อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2)
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2)
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) เป็นอาคารสำนักงาน ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2538 ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีพร้อมพงษ์

อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) เป็นอาคารสำนักงานให้เช่า 23 ชั้น (ไม่รวมดาดฟ้า) และมีชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่รวม 83,502 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในชั้น B1 ถึงชั้น B5 และชั้น 3 ถึง ชั้น 9 เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถโดยสามารถจอดรถได้ประมาณ 820 คันคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สำนักงาน 40 ตารางเมตรต่อที่จอดรถ 1 คัน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดคือ 60 ตารางเมตรต่อคัน

อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2)
ที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา
พื้นที่รวม 83,502 ตร.ม
พื้นที่ให้เช่า 34,339 ตร.ม
พื้นที่จอดรถ 38,034 ตร.ม
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์
ที่ดิน สิทธิการเช่า
ระยะยาวประมาณ 30 ปี *
อาคาร สิทธิการเช่า
ระยะยาวประมาณ 30 ปี *
มูลค่าที่กองทุนรวม
เข้าลงทุนไม่เกิน
1,918 ล้านบาท
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เพนต้า 591 จำกัด
หมายเหตุ* จากวันที่เข้าลงทุน

ดู อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า