หน้าแรก > อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน > อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าและพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2539 ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่จำนวน 5 ไร่ 2 งาน 75.6 ตารางวา โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจและตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต และสถานีนานา

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เป็นอาคารสำนักงานให้เช่า มีจำนวน 24 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น และชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นประมาณ 76,025 ตารางเมตร และอาคารเก็บของ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่ 54 ตารางเมตร

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
ที่ดิน 5 ไร่ 2 งาน 75.6 ตารางวา
พื้นที่รวม 76,025 ตร.ม
พื้นที่ให้เช่า 42,686 ตร.ม
พื้นที่จอดรถ 8,721 ตร.ม
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์
ที่ดิน สิทธิการเช่า
ระยะยาวประมาณ 14 ปี *
อาคาร กรรมสิทธิ์
มูลค่าที่กองทุนรวม
เข้าลงทุนไม่เกิน
1,502 ล้านบาท
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ* จากวันที่เข้าลงทุน

ดู อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า