หน้าแรก > อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน > โครงการบางนา ทาวเวอร์
โครงการบางนา ทาวเวอร์
โครงการบางนา ทาวเวอร์เป็นอาคารสำนักงานให้เช่า และเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นๆ อาทิ พื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชยกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารจำนวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารเอ อาคารบี และอาคารซี และอาคาร 3 ชั้นซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารเอและอาคารบี โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นประมาณ 105,278.00 ตารางเมตร1 และมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารแบบครบวงจร ได้แก่ ร้านค้า ห้องประชุม/ห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหาร ฟิตเนส สระว่ายน้ำ และที่จอดรถ โดยโครงการบางนา ทาวเวอร์ได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 สำหรับอาคารเอ อาคารบี และอาคาร 3 ชั้น และปี พ.ศ. 2538 สำหรับอาคารซี ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ("เตียวฮง")

หมายเหตุ: 1 ทั้งนี้ พื้นที่ในโครงการบางนา ทาวเวอร์ส่วนที่กองทุนรวมจะไม่เข้าลงทุนประกอบด้วยพื้นที่ชั้นบนสุดและชั้นดาดฟ้าของอาคารบี และพื้นที่ชั้นดาดฟ้าของอาคารซี ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเจ้าของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ซึ่งมีเนื้อที่รวมประมาณ 3,611.00 ตารางเมตร

โครงการบางนา ทาวเวอร์ (เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมเข้าลงทุน)
ที่ดิน
ที่ดินที่ตั้งของโครงการบางนา ทาวเวอร์
เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 9.2 ตารางวา
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าระยะยาว
ระยะเวลา 30 ปี2
ที่ดินที่กองทุนรวมเช่าช่วงเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเพิ่มเติม
เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 70.0 ตารางวา
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าช่วง ระยะเวลา 2 ปี โดยจะมีสิทธิต่ออายุ
ออกไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ปี 2
 
อาคาร สิทธิการเช่า
ระยะยาวประมาณ 30 ปี *
รวมพื้นที่ใช้สอย 101,667.00 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 49,594.39 ตารางเมตร
   
มูลค่าที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 2,045.13 ล้านบาท
(รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
("เตียวฮง")
หมายเหตุ 2 จากวันที่เข้าลงทุน