หน้าแรก > ติดต่อเรา > ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
ที่อยู่ : ชั้น 7–8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2949-1500
โทรสาร : 0-2949-1501
เว็บไซต์ : www.scbam.com
www.scbpropertyfund.com
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2)
ชื่อ : บริษัท ภิรัชแมเจนเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2
แขวงคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้)
เขตพระโขนง (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-0261
โทรสาร : 0-2261-0262
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
ชื่อ : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หรือบริษัทย่อยของบริษัท
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ชั้น 6 เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
แขวงคลองเคย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2257-4588
โทรสาร : 0-2257-4577
โครงการบางนา ทาวเวอร์
ชื่อ : บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเตียวฮง
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์
ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-0045 - 69
โทรสาร : 0-2312-0700 - 4